Prosinec 2013

STUDENTSKÉ NÁMĚSTÍ

12. prosince 2013 v 20:06 | DAVID ŠMÍD |  ARCHITECTURE
Zadáním bylo pokračovat v současném trendu architektonických úprav a navrhnout podobu budoucího Studentského náměstí , které nahradí stávající neurčitý prostor vymezený zbytky hradeb a panelovým sídlištěm. Stávající prostor se tváří jako parková úprava, ale ve skutečnosti se spíše jedná o sídlištní parter, který nepřesvědčivě sdružuje funkce sloužící turistům i stálým obyvatelům města.
Přesunutím veřejného WC do nově zrekonstruovaného domu č.p. 7 vznikl impulz tento stav změnit.
Hlavní myšlenkou se stalo zatraktivnění místa pro návštěvníky i obyvatele města.
Tento neutěšený stav by mělo vyřešit několik zásadních změn. Jedná se především o vybudováni multifunkčního modulárního objektu, úpravy nivelet terénu, které odkazují k původní úrovni terénu před hradbami a přesunutí sochy Josefa II na důstojnější místo.
Součástí úprav je také zrušení parkoviště a v ulici Komenského přebudování podélného stání na stání příčné. Bilance počtu parkovacích stání tak zůstane vyrovnána. Nedojde tedy ke zmenšení ani zvětšení počtu parkovacích míst. Změnou způsobu stání také dojde ke zúžení komunikace, což zajistí zpomalení dopravy a tím větší bezpečnost.
Dnes odlehlé lokality ( prostor kolem vodotrysku, zelené plochy nevhodně zastíněné náletovými dřevinami ) oživí otevření a uvolnění prostoru. Dále přesunutí pěší komunikace z obvodu do centrální části a vytvoření nových zájmových bodů, které přitáhnou pohyb osob.


GALLERY


PRESS


ZAHRADNÍ TŘÍDA - KADAŇ

12. prosince 2013 v 19:32 | DAVID ŠMÍD |  ARCHITECTURE

Návrh řeší podobu zahradních a stavebních úprav pozemku Základní školy Kadaň. Základní myšlenkou byla zahradní třída, která byla později doplněna o hřiště sloužící venkovním aktivitám družin.

GALLERY